Washtenaw County Weather Forecast

2025Ann Arbor

Snow

2126Ypsilanti

Snow

2125Saline

Snow

2025Chelsea

Snow

2025Dexter

Snow

2025Manchester

Snow